Gå til hovedindhold

Boller husmandskoloni

I 1930 køber Statens Jordlovsudvalg Boller gods og der iværksættes en stor udstykningsforretning af hovedgårdens jorder.

 • Læs op

Indhold

  I 1930 udstykkes den første portion husmandsbrug bestående af 33 brug (35 lodder), primært syd for landevejen mellem Glud og Horsens. Husene anlagdes langs landevejen og langs bivejene til Uth og Tyrsted.

  I 1938 udstykkes endnu en portion bestående af 12 huse samt 19 engparceller til fordeling mellem husmændene. Disse ligger alle nord for landevejen. Engparcellerne udstykkedes langs fjorden ved Klokkedal Åens udløb og ud for Dagnæs.

  Statshusmandsbrugene fra 1930 skulle opføres af professionelle håndværkere og efter tegninger, godkendt af jordlovsudvalget og Vejle amter. 

  Mange af ejendommene er opført efter typetegninger, men håndværkerne havde også selv tegninger at tilbyde. Derfor er brugene ikke helt ens.

  Ved sidste udstykning i 1938 brugte de fleste tegninger af arkitekt H. Ehlers, Brædstrup. Han var jordlovsudvalgets arkitekt og statens tilsynsførende med husmandsbyggeriet i Skanderborg 

  Sårbarhed

  Husmandsbrugene er sårbare overfor ændringer i arkitektur, veje, hegn, diger og omgivelser.