Gå til hovedindhold

Boller Mølle

Siden senmiddelalderen har der ligget vandmøller langs Klokkedal Å med tilknytning til Boller.

  • Læs op

Indhold

    Nedermølle kendes fra 1492 og Overmølle (senere Boller Savmølle) kendes fra 1683. Disse blev nedlagt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

    Boller Mølle blev opført omkring 1880 lidt længere opstrøm, lige syd for landevejen mellem Glud og Horsens. Den var oprindelig en kornmølle, men anvendes i dag kun til beboelse. Der er stadig vandføring, stigbord, malekarm, vandhjul samt stor aflang mølledam. Møllebygningen har langsider og gavle i bindingsværk, taget er skiferbeklædt. Den ejes af staten.

    Sårbarhed

    Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer af arkitektur og omgivelser. Mølleanlægget er sårbart overfor terrænændringer, forfald og vandstandsændringer.