Gå til hovedindhold

Brokbjerg

Udmarksbebyggelsen hed først Trampendal, men den tog siden navnet Brokbjerg efter det lokale højdepunkt på 113 meter.

 • Læs op

Indhold

  I et højtliggende, kuperet, sandet område i den nordlige udkant af Sattrup ejerlav omkring Brokbjerg (113 m) anlagdes i første halvdel af 1800-tallet en samling af otte små gårde og huse.

  Udmarksbebyggelsen benævnes i begyndelsen Trampendal, men den tager siden navnet Brokbjerg efter det lokale højdepunkt.

  Husene ligger omkring en velbevaret vejforgrening fra tiden før udskiftningen, hvortil der siden er knyttet mange små markveje til husene. De små lodder er markeret ved diger og levende hegn.

  Der er rester af sand- og lergrave. Små tilplantninger af markhjørner og skrænter dukker op efter 1950.

  Sårbarhed

  Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn samt terrænændringer og slørende beplantning.