Gå til hovedindhold

Meldrup landsby

Meldrup er en lille torp-landsby i kuperet bakkeland, der nævnes første gang i 1485.

 • Læs op

Indhold

  Gårdene ligger langs en lige bygade, indpasset i terrænet og følger en dalsænkning mod Vær Sø.

  I 1688 bestod Meldrup af fem gårde og fire huse. Efter udskiftningen i 1782 blev en gård udflyttet. Landsbykernen er ikke mærket af nyere bebyggelse og har bevaret sit intime præg.

  Gårdene Meldrupvej 10 og 16 har stråtækte stuehuse i bindingsværk og flere avlsbygninger i bindingsværk.

  I den sydlige udkant findes retterstedet Galgehøj (64 m), der også er en fredet gravhøj. Den vestligste del af ejerlavet mod Vær Sø er fredet.

  Sårbarhed

  Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger hegn og omgivelser.