Gå til hovedindhold

Oldtidsmiljø i Hansted Skov

I skovens højeste område findes 12 fredede gravhøje. En af højene kaldes Døve Dortes Høj (68 m)

 • Læs op

Indhold

  Hansted Skov afgrænses mod vest og nord af Lille Hanstedå og Tolstrup Å. Fra åerne rejser skoven sig 50 meter op langs skrænterne til højdepunktet og gravhøjen Bøgebjerg (70 m).

  Den ældste del af skoven på bakketoppen tilhørte Hansted hospital, og man kan stadig se de markante fredskovsdiger. De gamle vestlige diger er i dag indesluttede i skovens midte, mens de østlige diger endnu danner skel til det åbne land.

  I skrænterne findes mange hulveje, der er slidt ned i terrænet. I skovens højeste område findes 12 fredede gravhøje. En af højene kaldes Døve Dortes Høj (68 m).

  Sårbarhed

  Gravhøje, diger og hulveje er sårbare overfor terrænændringer og maskinel skovdrift.