Gå til hovedindhold

Ring kirkemiljø

Ved de østlige enge omkring Ring Sø, på grænsen til Brædstrup sogn, ligger resterne af et kirkemiljø.

 • Læs op

Indhold

  Den enligt liggende Ring kirke blev anlagt ca. år 1200 nordøst for Ring landsby. Omkring år 1800 ses også en firlænget præstegård overfor kirken.

  Ved siden af kirken oprettes i løbet af 1800-tallet en lille skole, hvor degnen underviste sognebørnene.

  I 1902 byggedes missionshuset Bethania klods op ad kirken. De fire elementer danner tilsammen en særlig religiøs helhed, som fortæller om den åndelige rørelse og forkyndelse gennem flere århundreder.

  Kirken flyttet til Brædstrup

  Den romanske kirke blev nedrevet og afløst af en rødstenskirke i 1870, som siden blev nedrevet og flyttet til Brædstrup i 1940.

  Kirkegård og gravsteder er dog bevaret og kirkens tidligere grundrids vises af en lav bøgehæk, der omkranser en mindeplade for kirken. Præstegården, missionshuset og skolen er lettere ombygget, men indeholder endnu karakteristiske træk.

  Sårbarhed

  Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, kirkegård og omgivelser.