Gå til hovedindhold

Stenalderbopladser fra Voervadsbro til Øghave

Koncentration af stenalderbopladser langs Gudenåen.

  • Læs op

Indhold

    Området er kulturarvsareal og indeholder foruden syv stenalderbopladser, også to fredede gravhøje og et vadested nord for Elleskifte. Der er gjort en del enkelt- og løsfund.

    Sårbarhed

    Bopladserne er sårbare overfor terrænændringer og dybdepløjning.