Gå til hovedindhold

Stenalderbopladser i Hansted Ådal fra Lund Kær til hovedvej E45

Her er fundet 11 bopladser, 2 skaldynger, 16 enkeltfund, 20 løsfund samt andre kulturspor som for eksempel trædesten og gruber.

 • Læs op

Indhold

  To til tre kilometer før Store Hanstedå løber ud i Nørre Strand findes et stort vådområde, kaldet Egebjerg Kær og Lund Kær, hvor fire sogne mødes.

  På det tørre land i kanten af kæret er fundet 11 bopladser, 2 skaldynger, 16 enkeltfund, 20 løsfund samt andre kulturspor som for eksempel trædesten og gruber.

  Området er stærkt præget af tilgroning efter tørvegravning og gennemskæres både af landevej E45 og motorvejen til Århus.

  Et mindre område i den sydøstlige del er kulturarvsareal.

  Sårbarhed

  Bopladserne og andre kulturspor er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning, tilgroning og vandstandsændringer.