Gå til hovedindhold

Tyrstinggård

Ved udskiftningen blev landsbyen Tyrstings gårde nedlagt. I stedet opførtes Tyrstinggård, som forpagtergård under Mattrup.

 • Læs op

Indhold

  Tyrsting landsby bestod i 1688 af 12 gårde og en enligt liggende kirke nord for. Landsbyens bønder var fæstere under Mattrup hovedgård, der ligger i samme sogn lige syd for Tyrsting.

  Ved udskiftningen blev landsbyen ”slagtet” og alle gårdene nedlagt, dog ikke kirken. I stedet opførtes Tyrstinggård, som forpagtergård under Mattrup.

  I den vestlige udkant af ejerlavet var der planlagt omtrent 50 små husmandsbrug, der skulle arbejde på godset, men parcelleringen blev tilsyneladende aldrig realiseret.

  Bygningen

  Den ældre trefløjede hovedbygning brændte i 1923. Den nuværende bygning er et anseligt, hvidpudset villaagtigt hus over høj kælder i en etage med to karnapagtige fremspring ført op i to etager.

  En kæmpe svinestald er opført omkring 1990 (stalden er ifølge BBR opført 1973, red.). Langs den slyngede vej mod nord til kirken ligger en skole med gymnastiksal, som virkede fra ca. 1930-1970. Proprietærgårdens landskab er åbent, kun brudt af veje der stråler ud fra gårdanlægget og diger i udkanten af jorderne.

  Sårbarhed

  Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og slørende beplantning, herunder skovrejsning.