Gå til hovedindhold

På opdagelse med Museum Horsens

Tag børnene med på Natureventyr, dyk ned i spændende Horsens historier og se på gamle kort over Horsens.

Natureventyr
 • Læs op

Indhold

  Følg vejledningen nederst i teksten og kom med på digitale rundvisninger på lukkede, hemmelige og forsvundne steder.   Klostermølle
  I midten af 1100-tallet kom benediktinermunke til området ved Gudenåens udløb i Mossø.  Munkene byggede Voer Kloster på dette sted, der i dag kaldes Klostermølle. De nuværende bygninger ligger oven på ruinerne af klostret, der blev ødelagt omkring 1568. 

  Tag med på en virtuel 360 grader rundvisning i området. Tryk på pilene for at komme rundt, og find info-tags med endnu mere viden. God tur i Klostermølle!

  På toppen af Horsens Kommune

  Naturen i Horsens er noget særligt. Derfor har vi udvalgt nogle af kommunens smukkeste udsigtspunkter og sammensat en virtuel tur til dig. Ud over stedernes herlighedsværdi, rummer de masser af kulturhistorie.

  Kom med på en 360 grader udflugt, der tager dig med på toppen af Horsens Kommune. Tryk på kikkerterne for at bevæge dig rundt mellem højene, og find info-tags med endnu mere viden. Oppe i venstre hjørne ses en knap, der ligner et kort. Hvis du trykker på dette, åbner der sig et kort (Googles rettigheder) med udsigtspunkternes placering markeret med en rød pin. Ud fra den pin, hvor du befinder dig, ses en rød radar, der beskriver dit virtuelle synsfelt. Når du drejer dig rundt i turen, vil radaren også dreje sig. Du kan bevæge dig fra sted til sted ved at trykke på kortets pins. Du lukker kortet igen ved atter at klikke på kort-knappen. God tur i naturen!

  Loftet på det gamle Statsfængsel i Horsens
  Loftet over Statsfængslet i Horsens har spillet en vigtig rolle i fængslets historie. Heroppe sidder det et ur, der holder styr på de lange minutter, timer og dage, som fangerne har måtte vente, mens de afsonede deres straf. Og her hænger kirkeklokken, som har kaldt til kirke, arbejde og fritid, og som af fangerne fik øgenavnet ”slaveklokken”. I en lang periode kom der ofte fanger på loftet, da det var her de fik taget deres fangefotografier. På et tidspunkt var her også indrettet en fælles sovesal. Men i andre perioder var her stille og så mennesketomt, at loftet flere gange er blevet brugt i forbindelse med en flugt. Det mest kendte eksempel er da Carl August Lorentzen i 1949 hentede opmagasinerede skovle og gamle senge på loftet, hvorefter han tog dem med ned i kælderen og brugte dem til at grave sin 18 meter lange tunnel.

  Du kan tilgå den sydlige, vestlige, nordlige og midterste fløj. Tag med på en virtuel 360-graders rundvisning, hvor du starter i gangen og derefter kan bevæge dig gennem lokalerne. Tryk på pilene for at komme rundt, og find info-tags med endnu mere viden. Oppe i venstre hjørne se et kort over loftetagen på Fængslet, og en rød prik viser, hvor du befinder dig. God tur i fængslet!

  1. vest i Statsfængslet i Horsens
  1. etage i fængslets vestlige fløj – også kaldt 1. vest – fungerede indtil 2006 som syge- og isolationsafdeling. Denne afdeling er i dag nedlagt for at danne Vestsalen, som er FÆNGSLETs kultur-, event- og konferencesal. Lokaler og museumsudstilling er dokumenteret i denne rundvisning. 

  Tag med på en virtuel 360 grader rundvisning, hvor du starter uden for sygeplejerskekonsultationen i 1. nord, og derefter bevæger dig gennem lokalerne og ind til 1. vest. Tryk på pilene for at komme rundt, og find info-tags med endnu mere viden, fotos og videoer. God tur på 1. vest!

  Museet på Kærshovedgård Fængsel
  Fængselsmuseet i Horsens råder over en stor samling af genstande fra det tidligere museum på Statsfængslet i Kærshovedgård.

  Kærshovedgård var oprindeligt en herregård, der i 1906 blev købt af Blå Kors og indrettet til Optagelses- og Redningshjem for Drikfældige, det vil sige afvænning for alkoholikere. I 1943 blev stedet købt af Fængselsvæsenet og blev derefter fængsel med skiftende typer af fanger. Først for folk dømt til alkoholafvænning. Derefter blev fængslet i 1947 indrettet til en særlig afdeling for krigsforbrydere og landsforrædere, der var dømt for deres forbrydelser under Anden Verdenskrig. Mange af disse fanger havde tidligere siddet i Horsens Statsfængsel. I 1959 og ti år frem fungerede fængslet som ungdomsfængsel, hvorefter det blev almindeligt fængsel. Fra 1988 var det kun fanger med korte domme, der afsonede i Statsfængslet Kærshovedgård. I 2016 ophørte stedet med at være fængsel og blev i stedet omdannet til udrejsecenter for afviste asylansøgere.

  Tag med på en virtuel 360 grader rundvisning, der finder sted i en tidligere personalebolig. Her lå i kælderen Museet på Statsfængslet Kærshovedgård, der i dag er lukket. Tryk på pilene for at komme rundt, og find info-tags med endnu mere viden. God tur på Kærshovedgård!

  3. nord i Statsfængslet i Horsens
  Her arbejder vi: Velkommen på 3. etage i den nordvendte fløj – 3. nord - på Fængslet i Horsens. Nu har du muligheden for at komme med bag Fænglsets mure og se, hvordan vi har indrettet vores arbejdsplads i fængslets gamle undervisningslokaler. Bag tremmerne, hvor fangerne engang erhvervede sig viden, arbejder arkæologer og historikere med at generere ny viden og formidling om Horsens’ historie.

  Arkæologerne arbejder mest i felten på udgravningerne. Når de er på kontoret på 3. nord, arbejdes med at se på fund og observationer fra felten til større sammenhænge og forståelse af vores forhistorie. Historikerne arbejder med at afdække Fængslets historie og skabe ny formidling af denne til udstillingerne og rundvisningerne i Fængselsmuseet.

  Tag med på en virtuel 360-graders rundvisning, hvor du starter i gangen og derefter kan bevæge dig gennem lokalerne. Tryk på pilene for at komme rundt. Oppe i venstre hjørne ses et kort over 3. etage på Fængslet, og en rød prik viser, hvor du befinder dig. God tur på 3. nord!

  Rantzausbakke
  Forestil dig, at du lever i år 3000 f.Kr. Du har hørt fortællinger om, hvordan man i gamle dage jagede og fiskede for at overleve. Nu dyrker I jorden. Og så former I lerkar, udsmykker dem sirligt og slæber sten over store afstande for at bygge komplicerede rundhøje til jeres særlige begravelser, ofringer og ritualer. Lidt endnu, i hvert fald.

  Slots- og kulturstyrelsen har kåret Horsens Museum til en top 10 over spektakulære danske fund i 2020. Ved Bygholm Bakker har vores arkæologer nemlig fundet fire rundhøje, en langhøj og 13 fladmarksgrave fra den tidlige bondestenalder.

  Horsensianerne i bondestenalderen brugte enormt mange kræfter på at bygge de her rundhøje, men arkæologernes fund viser, at vi alligevel valgte at lukke dem ned og omdanne dem til en langhøj på 60 meter i stedet. Nu går analyserne på, at vi blev påvirket af kulturer udefra til at ændre vores traditioner, ritualer og begravelsesformer.

  Vil du gerne se udgravningen med egne øjne? Tag med på en virtuel 360 grader rundvisning, hvor du starter i skurvognen og fortsætter ud på udgravningen. Tryk på pilene for at komme rundt, og find info-tags med endnu mere viden, fotos og links. God tur på Rantzausbakke!  Vejledning
  Tryk på pilene eller kikkerterne for at komme fra sted til sted. Klik på skærmen og træk i musen for at bevæge dit synsfelt 360 grader rundt. Hvis du støder på et logo med et ”i”, kan du trykke på det, og der popper en informationsboks op. Tryk på krydset for at lukke det igen. I nogle af turene findes også ikoner af et fotografi og et videokamera. Ved et klik på disse får du adgang til henholdsvis billeder og film. 

  Når du har været et sted, kommer der et lille flueben på de små forhåndsvisningsbilleder, når du fører musen hen over en pil.

  I bunden af skærmen findes et kontrolpanel. 

  1. Knapperne med plus og minus zoomer henholdsvis ind og ud. Du kan også bruge musen til at zoome.
  2. Knappen med pilen sætter synsfeltet til at rotere automatisk, og det kan slås fra ved at klikke på knappen igen. 
  3. Hvis du trykker på knappen med de tre firkanter, får du en oversigt over de tilgængelige steder – du kan scrolle til siden for at se alle mulighederne og trykke på et af forhåndsvisningsbillederne for at tilgå det ønskede sted. Klik på knappen igen for at fjerne oversigten.
  4. Ved at klikke på knappen med en firkant med konkave sider ændres perspektivtypen: sfærisk, fiskeøje eller stereografisk.
  5. Knappen med de tre stiplede streger aktiverer fuld skærm. Du kan de-aktivere fuld skærm ved at trykke på knappen igen. 

     Nu er det muligt at gå i fodsporene på Vitus Bering, tage på stenaldertur ved Nørrestrand og jagte mystiske søuhyrer ved Ring Sø.

  Museum Horsens har i samarbejde med Horsens Kommune og Natureventyr udviklet tre fantastiske fortællinger, som på bedste vis blander rigtig historie med fantasifulde eventyr.

  Fortællingerne findes i Natureventyrs app og er alle skrevet med de 3-8 årige for øje. Med appen i hånden, er det muligt at tage på et eventyr ét kapital af gangen. Undervejs bliver børnene mødt af spørgsmål og sjove udfordringer, som sætter gang i fantasien og samtidig gør dem klogere på områdets historie og natur.

  De tre eventyr findes her:

  • Nørrestrand: Flint i den mystiske tidsdimension
  • Horsens By: Vitas Tidsrejse
  • Ring Sø: Sol og Søuhyret


  Appen kan downloades gratis via App Store eller Google Play, ligesom de tre Horsens eventyr også er ganske gratis. Du kan finde app'en på natureventyr.nu  På Historisk Atlas kan du klikke og kigge rundt på gamle kort. HistoriskAtlas.dk er et website med over 100 interaktive kort over Danmark.

  De mange interaktive kort indeholder fortællinger om alt fra fortidsminder og fredede bygninger til slagmarker og slotte. Her finder du fakta, sagn, billeder og referencer. 

  Gå på opdagelse på Historisk Atlas.