Gå til hovedindhold

Organisation

Se hvordan Museum Horsens er organiseret, og læs vores forskellige planer.

 • Læs op

Indhold

  Figuren viser organiseringen af Museum Horsens.

   

  Museum Horsens er desuden en del af den samlede organisation i Horsens Kommune.

  Museum Horsens er statsanerkendte museer og dermed under museumsloven. Museum Horsens er en forskningsinstitution, og skal virke for sikringen af vores kulturarv ved at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

  Museum Horsens skal desuden rådgive kommunen i Museum Horsens ansvarsområde, således at der i kommunens planlægningsarbejde kan tages hensyn til væsentlige bevaringsværdier.

  Museum Horsens underrettes om forslag til regionsplaner, kommune- og lokalplaner. Derved får Museum Horsens mulighed for at gennemføre undersøgelser og kan sikre eventuel bevaring eller dokumentation for eftertiden.

  Besøg Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside for detaljerede oplysninger om lovgivningen.

  I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Museum Horsens indsamler og bruger de personoplysninger, som du afgiver, når vi behandler din sag.

  Se yderligere datapolitikken for Horsens Kommune på horsens.dk/databeskyttelse.


  Indsamling af personoplysninger

  Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. 

  Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne. 


  Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

  Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

  Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med følgende:

  • Indsamling og registrering af genstande jf. museets indsamlingspolitik (Museumslovens kap. 1)
  • Behandling af sager om sikring af kultur- og naturarv i forbindelse med en fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder mv, herunder arkæologiske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil. (Museumslovens kap. 8 og 8a)
  • Behandling af sager om danefæ. (Museumsloven kap. 9)


  Samtykke

  Når du afgiver oplysninger til museets sagsbehandling, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. oversigt ovenfor.

  Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte Museum Horsens.

  Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

  Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.


  Dine rettigheder

  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

  Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

  Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

  Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os.

  I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

  Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: 


  Datatilsynet

  Borgergade 28, 5. Sal
  1300 København K
  Telefon: 33 19 32 00
  dt@datatilsynet.dk
   

  Links til andre hjemmesider mv.

  Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.


  Ændringer af persondatapolitikken

  Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.


  Kontakt

  Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:
   
  Museum Horsens

  Sundvej 1A
  8700 Horsens
  Telefon: 76 29 23 50
  museumhorsens@horsens.dk